Banderoles de presentació

Et presentem una activitat amb la qual es plasmarà en forma de banderoles la informació de cada un/a dels infants, amb la idea que posteriorment poder-la penjar dins de l’aula o sala en la qual es trobi el grup.