Mandales

Les mandales ajudaran als infants a organitzar-se, a evitar la dispersió, a consolidar-se i a concentrar-se, aspectes que els permetran aconseguir millors resultats en molts àmbits de la seva vida.